post

Er du på udkig efter noget nyt internet til dit hjem men i tvivl om, hvilken af de mange internetmuligheder du bør vælge? Så kan du læse med her om, hvorfor du bør vælge fibernet. Fibernet er en forholdsvis ny type af internet, som er blevet særdeles populær, fordi det fungerer ekstremt hurtigt og effektivt. Grunden til at fibernet er så hurtigt er, at det sender internetsignalerne gennem lys. Og lys transporterer sig jo ekstremt hurtigt, så derfor er internetsignalet meget hurtigt og stabilt. Det er derfor, at man også kan betegne fibernet som et lyslederkabel eller en optisk fiber. Men netop fordi fibernet er en relativ ny type af internet, er det ikke tilgængeligt i alle dele af landet. Derfor bør du helt sikkert tjekke op på, om det er tilgængeligt i det område, som du bor i, før du læser mere om det og eventuelt bestiller det.

Hvordan adskiller et fibernet sig fra et traditionelt bredbånd?

Faktisk er fibernet en underinddeling til det store bredbåndsnet, som også dækker over nogle andre typer af internet. Selvom at fibernet er en kategori under bredbåndsret, adskiller de to internetmuligheder sig faktisk ret meget fra hinanden, hvilket der ikke er ret mange, som er klar over. Fibernet er først og fremmest i stand til at uploade og downloade med samme hastighed, hvilket et bredbåndsnet ligesom mange andre typer af internet ikke er. Selvom et traditionelt bredbåndsnet virker effektivt og stabilt, er fibernettet en smule hurtigere og mere effektivt. Det fremstår også noget mere problemfrit end bredbåndsnettet. En fordel ved fibernettet er også, at det ikke svækkes af, at der er flere enheder tilkoblet internettet, så på den måde kan både du og resten af din familie være på internettet samtidig uden, at det forvolder nogen problemer eller svækker forbindelsen til internettet. Et fibernet giver altså en rigtig hurtig, effektiv og stabil internethastighed.

Se sammenligner af priser på fibernet, før du finder det, som du vil investere i

På Go’ Bredbånds hjemmeside kan du se sammenligninger af priser på bredbånd, fibernet og meget andet. De har nemlig udarbejdet en nem og overskuelig guide, der gør, at du får overblik over, hvilke forskellige typer af internet der findes på markedet og deres individuelle priser og tekniske specifikationer. Det gør, at du kan finde frem til det fibernet, som både findes i dit område, som opfylder dine ønsker og behov, og som er billigt.